Hướng Dẫn Lên Lực Chiến Nhanh Kỷ Nguyên Bóng Tối

Tân Thủ

 Hướng Dẫn Tân Thủ Cách Lên Lực Chiến Nhanh Vượt Map

 Nhận Danh Hiệu Bất Khả Chiến Bại

- Sau khi nhận GiftCode 10 Triệu Vàng , các Thuyền Trưởng vào giao diện Quay Thưởng

Làm mới phần thưởng đến khi xuất hiện Danh Hiệu Bất Khả Chiến Bại và quay thưởng liên tục đến khi nhận được Danh Hiệu

 Nâng Cấp và Tẩy Luyện Trận Hình ( làm nhiệm vụ chính tuyến cấp 83 sẽ mở )

- Nâng đều cấp tất cả các Trận Hình để kích được thuộc tính Ẩn , cộng thêm nhiều thuộc tính

 

- Bấm Tẩy Luyện để tẩy thêm thuộc tính Trận Hình

- Nâng cấp Trận Hình cần nhiều Dấu ĐỏChiến Tích

  Cách Nhận Dấu Đỏ : 

  1. GiftCode Máy Chủ Mới - Fanpage
  2. GiftCode Trận Hình - Fanpage
  3. Shop Hoạt Động Huyết Chiến Đến Cùng

  Cách Nhận Chiến Tích : 

- Quét Phụ Bản 

- Mua Tại Hoạt Động Thương Thành

Tải client Tải APK Nạp thẻ Giftcode Fanpage Top