Thông Tin Tướng Chuyển Xu

Tin Tức

 

 Bigmom SSR

Kỹ Năng

 KN Ảo Mật : Rainstorm Field

 KN Đánh Thường : Hakoku

 KN Đánh Nộ : Itoku

 Miễn Dịch Vĩnh Viễn : Giảm Nộ , Đóng Băng , Tê Liệt , Đốt Cháy

 Shank SSR

Kỹ Năng

 KN Ảo Mật : Busoshoku Sword

 KN Đánh Thường : Haoshoku Sword

 KN Đánh Nộ : Bá Vương Kiếm

 Miễn Dịch Vĩnh Viễn : Choáng , Đóng Băng , Mê Hoặc , Trúng Độc

 Yamato SSR

Kỹ Năng

 KN Ảo Mật : Raimei Hakke

 KN Đánh Thường : Naru Yajirushi

 KN Đánh Nộ : Kagami Yama

 Miễn Dịch Vĩnh Viễn : Choáng , Trầm Mặc , Hỗn Loạn , Đốt Cháy

 

 Oden SSR

Kỹ Năng

 KN Ảo Mật : Paradise Waterfall

 KN Đánh Thường : Paradise Totsuka

 KN Đánh Nộ : Oden Nitoryu

 Miễn Dịch Vĩnh Viễn : Hóa Đá , Choáng , Đóng Băng , Trúng Độc

 

 Katakuri SSR

 

Kỹ Năng

 KN Ảo Mật : Mogura

 KN Đánh Thường : Zan Giri Mochi

 KN Đánh Nộ : Mochi Crush

 Miễn Dịch Vĩnh Viễn : Hóa Đá , Choáng , Hỗn Loạn , Đốt Cháy

 

 Jack Hạn Hán SSR

 

Kỹ Năng

 KN Ảo Mật : Đại Tượng Cuồng Nộ

 KN Đánh Thường : Zouno Shinka

 KN Đánh Nộ : Kodai No Zou

 Miễn Dịch Vĩnh Viễn : Hóa Đá , Đóng Băng ,Mê Hoặc , Trúng Độc

 

 Queen Dịch Bệnh SSR

 

Kỹ Năng

 KN Ảo Mật : Brachiosaurus

 KN Đánh Thường : Kyodaina Henyo

 KN Đánh Nộ : Jishin Kyoryu

 Miễn Dịch Vĩnh Viễn : Trầm Mặc ,Đóng Băng , Hỗn Loạn , Trúng Độc

 

 King Hỏa Hoạn SSR

 

Kỹ Năng

 KN Ảo Mật : Imperion Fire

 KN Đánh Thường : Hakka Emperor

 KN Đánh Nộ : Andon Emperor

 Miễn Dịch Vĩnh Viễn : Hóa Đá , Choáng , Tê Liệt , Đốt Ch

 

 

 Monkey D Dragon SSR

 

Kỹ Năng

 KN Ảo Mật : Dark Thunder

 KN Đánh Thường : Tia Chớp

 KN Đánh Nộ : Sấm Sét Đen Tối

 Miễn Dịch Vĩnh Viễn : Choáng , Hỗn Loạn , Tê Liệt , Đốt Cháy

 

 Luffy King Man SSR

 

Kỹ Năng

 KN Ảo Mật : Gear Four

 KN Đánh Thường : Gomu Gomu No Jet

 KN Đánh Nộ : Gomu Gomu No Gun

 Miễn Dịch Vĩnh Viễn : Choáng , Hóa Đá , Tê Liệt , Đốt Cháy

 

 Tesoro SSR

 

Kỹ Năng

 KN Ảo Mật : Casino King

 KN Đánh Thường : Đoạn Vàng

 KN Đánh Nộ : Golem Hóa Vàng

 Miễn Dịch Vĩnh Viễn : Hỗn Loạn , Đóng Băng ,Tê Liệt , Đốt Cháy

 

 Garp SSR

Kỹ Năng

 KN Ảo Mật : Marine Hero

 KN Đánh Thường : Genkotsu Meteor

 KN Đánh Nộ : Ultimate Busoshoku Haki

 Miễn Dịch Vĩnh Viễn : Hỗn Loạn , Choáng ,Tê Liệt , Đốt Cháy

 

 Nami SSR

Kỹ Năng

 KN Ảo Mật : Lôi Quang Điện Vân

 KN Đánh Thường : Socery Climatact

 KN Đánh Nộ : Perfact Climatact

 Miễn Dịch Vĩnh Viễn : Hỗn Loạn , Giảm Nộ ,Tê Liệt , Đốt Cháy

 

 Mihawk SSR

Kỹ Năng

 KN Ảo Mật : Hawk Eyes

 KN Đánh Thường : Black Blade The Void

 KN Đánh Nộ : Black Blad Nocturne

 Miễn Dịch Vĩnh Viễn : Mê Hoặc , Đóng Băng , Choáng , Trúng Độc

 Sugar SSR

Kỹ Năng

 KN Ảo Mật : Medical Expertise

 KN Đánh Thường : Childlike

 KN Đánh Nộ : Atamawari Ningyo

 Miễn Dịch Vĩnh Viễn : Mê Hoặc , Đóng Băng , Choáng , Tê Liệt

 

 Nico Robin Chrismast

Kỹ Năng

 KN Ảo Mật : Nhà Khảo Cổ

 KN Đánh Thường : Demonio Fleur

 KN Đánh Nộ : Grand Jacuzzi Clutch

 Miễn Dịch Vĩnh Viễn : Trầm Mặc , Hỗn Loạn , Choáng , Trúng Độc

 

 Boa Hancock Summer

Kỹ Năng

 KN Ảo Mật : Nữ Vương Hải Tặc

 KN Đánh Thường : Pistol Kiss

 KN Đánh Nộ : Mero Mero Mello

 Miễn Dịch Vĩnh Viễn : Mê Hoặc , Hóa Đá , Tê Liệt , Đốt Cháy

Tải client Tải APK Nạp thẻ Giftcode Fanpage Top