Thăng Cấp Nhận Tướng VIP

Tin Tức

 Điều Kiện Để Nhận Tướng Akainu

  1. Đạt cấp độ 130 trở lên
  2. Đã vượt ải đến cảng  Đảo Kuija
  3. Đã Đạt VIP 1

Sau khi đạt đủ 3 điều kiện trên vui lòng Inbox Fanpage , gởi ảnh nhân vật đạt yêu cầu và báo danh nhận Tướng Akainu

 Điều Kiện Để Nhận Tướng Sabo

  1. Đạt cấp độ 150 trở lên
  2. Đã vượt ải đến cảng Moby Dick
  3. Đã Đạt VIP 2

Sau khi đạt đủ 3 điều kiện trên vui lòng Inbox Fanpage , gởi ảnh nhân vật đạt yêu cầu và báo danh nhận Tướng Sabo

 Điều Kiện Để Nhận Tướng Rayleigh

  1. Đạt cấp độ 150 trở lên
  2. Đã vượt ải đến cảng Đảo Người Cá
  3. Đã Đạt VIP 3

Sau khi đạt đủ 3 điều kiện trên vui lòng Inbox Fanpage , gởi ảnh nhân vật đạt yêu cầu và báo danh nhận Tướng Rayleigh

Tải client Tải APK Nạp thẻ Giftcode Fanpage Top