Sự Kiện Tích Lũy Nhận Tướng

Tin Tức

  Sự Kiện Tích Lũy Chuyển Xu Nhận Tướng SSR

Thời Gian :  01: 00 30/12/2022 - 23: 00 05/01/2022

 Các Thuyền Trưởng chuyển 3.000.000 Xu  vào game , sẽ được chọn 1 trong các Tướng trong danh sách bên dưới và Ngọc Shura để nâng cấp tướng

  Nhận Nguyên Liệu Shura :

  1. Ngọc Quan Sát * 45
  2. Ngọc Vũ Trang * 45
  3. Ngọc Bá Vương * 45

 Lưu Ý : Sự kiện này không được cộng dồn tích lũy cho sự kiện khác . ( Sau khi nhận thưởng sự kiện , mốc tích lũy sẽ reset về 0 và tích lũy lại từ đầu)

( Bấm Vào Ảnh Để Xem Thông Tin Tướng Và Danh Sách Tướng Chọn)

Tải client Tải APK Nạp thẻ Giftcode Fanpage Top