Sự Kiện Tích Lũy Nhận Pet

Tin Tức

  Sự Kiện Tích Lũy Chuyển Xu Pet

Thời Gian :  01: 00 30/12/2022 - 23: 00 05/01/2022

 Các Thuyền Trưởng chuyển 2.000.000 Xu  vào game , sẽ được chọn 1 trong các Pet sau

 Lưu Ý : Sự kiện này không được cộng dồn tích lũy cho sự kiện khác . ( Sau khi nhận thưởng sự kiện , mốc tích lũy sẽ reset về 0 và tích lũy lại từ đầu)

( Bấm Vào Ảnh Để Xem Thông Tin Pet)

Tải client Tải APK Nạp thẻ Giftcode Fanpage Top