Sự Kiện Đua Top Máy Chủ Mới

Tin Tức

Sự Kiện Đua Top Tỉ Thí Máy Chủ mới

 Thời Gian : 08 Ngày (Tính từ Thứ 6 ra mắt máy chủ mới đến 22:00 Thứ 6 tuần kế tiếp )

 Hạng 1

Phần Thưởng Số Lượng
Vàng 7.000.000
Túi B.Thạch 10 2
Túi T.Thạch Bậc 2 2
Danh Hiệu Bá Vương Chinh Phục 1
Danh Hiệu Hỏa Long Xưng Bá 1

 Hạng 2

Phần Thưởng Số Lượng
Vàng 5.000.000
Túi B.Thạch 10 2
Túi T.Thạch Bậc 2 2
Danh Hiệu Bá Vương Chinh Phục 1
Danh Hiệu Hỏa Long Xưng Bá 1

 Hạng 3

Phần Thưởng Số Lượng
Vàng 3.000.000
Túi T.Thạch Bậc 2 1
Danh Hiệu Bá Vương Chinh Phục 1
Danh Hiệu Hỏa Long Xưng Bá 1

 Hạng 4

Phần Thưởng Số Lượng
Vàng 2.000.000
Danh Hiệu Bá Vương Chinh Phục 1
Danh Hiệu Hỏa Long Xưng Bá 1

 Hạng 5

Phần Thưởng Số Lượng
Vàng 1.000.000
Danh Hiệu Bá Vương Chinh Phục 1
Danh Hiệu Hỏa Long Xưng Bá 1

 

Tải client Tải APK Nạp thẻ Giftcode Fanpage Top