Quà Tích Lũy Chuyển Xu Hàng Tuần

Tin Tức

Quà Chuyển 500.000 Xu

Vật Phẩm Số Lượng
Mì Chua Cay 500
Túi Dấu Đỏ Hào Hoa 2
Đá Ám Kim 500
1000 Nhân Tố Ác Quỷ 10
Bản Vẽ Vegapunk 200
500 Tinh Hoa B.Thạch 10
500 Hoàng Kim B.Thạch 10

Quà Chuyển 1 Triệu Xu

Vật Phẩm Số Lượng
Mì Chua Cay 999
Túi Dấu Đỏ Hào Hoa 3
Đá Ám Kim 999
1000 Nhân Tố Ác Quỷ 20
Bản Vẽ Vegapunk 300
500 Tinh Hoa B.Thạch 30
500 Hoàng Kim B.Thạch 30

Quà Chuyển 3 Triệu Xu

Vật Phẩm Số Lượng
Túi Dấu Đỏ Hào Hoa 5
Túi Cờ Sơ Cấp 20
Hoàng Kim Luyến Điệp 200
Lăng Kính Cổ Đại 10
Trái 5.000K EXP 5
500 Tinh Hoa B.Thạch 50
500 Hoàng Kim B.Thạch 50

Quà Chuyển 5 Triệu Xu

Vật Phẩm Số Lượng
Xu Hải Tặc 999
Túi Cờ Trung Cấp 20
Túi Cờ Cao Cấp 20
200.000 K.Cương Cổ Đại 2
Túi 1000 Đá Thời Trang 50
Đá Truyền Thuyết 500
1000 Đá Khắc Ấn 100
1000 Long Hồn C.Đại 10

Quà Chuyển 7 Triệu Xu

Vật Phẩm Số Lượng
Xu Hải Tặc 999
Túi Dấu Đỏ Hào Hoa 10
200.000 K.Cương Cổ Đại 5
9193194 EXP B.Thạch 30
Túi 1000 Đá Thời Trang 70
Đá Truyền Thuyết 700
1000 Long Hồn C.Đại 15
1000 Đá Khắc Ấn 150

Quà Chuyển 10 Triệu Xu

Vật Phẩm Số Lượng
Xu Hải Tặc 999
Túi Dấu Đỏ Hào Hoa 20
200.000 K.Cương Cổ Đại 5
9193194 EXP B.Thạch 50
Túi 1000 Đá Thời Trang 99
Đá Truyền Thuyết 999
1000 Đá Khắc Ấn 200
1000 Long Hồn C.Đại 20

 

Tải client Tải APK Nạp thẻ Giftcode Fanpage Top