Đặc Quyền VIP Kỷ Nguyên Bóng Tối

Tin Tức

Mốc Donate Đạt VIP

  VIP 1 : 101.000 - 200.000 Xu

  ​ VIP 2 : 201.000 - 500.000 Xu

  ​ VIP 3 : 501.000 - 1.000.000 Xu 

 Quà Vip 1 - 3

  VIP1_bc7gz9u526n5

Vật Phẩm Số Lượng
Túi Cờ Sơ Cấp 10
Túi Cờ Trung Cấp 10
Mì Chua Cay 999
Túi Thiên Phú 100
Đá Thức Tỉnh 100
Túi Dấu Đỏ Hào Hoa 1

 

  ​ VIP 4 : 1.001.000 - 5.000.000 Xu

 Quà Vip 4

  VIP4_qgcggdumb4h3

Vật Phẩm Số Lượng
Túi Cờ Sơ Cấp 20
Túi Cờ Trung Cấp 20
500 Tinh Hoa B.Thạch 100
Túi Thiên Phú 100
Đá Thức Tỉnh 100
Túi Dấu Đỏ Hào Hoa 2

 

  ​ VIP 5 : 5.001.000 - 10.000.000 Xu

 Quà Vip 5

 VIP5_dcc3sdgscbhb

Vật Phẩm Số Lượng
Túi Cờ Trung Cấp 20
Túi Cờ Cao Cấp 10
Túi Thiên Phú 300
Đá Thức Tỉnh 300
Túi Dấu Đỏ Hào Hoa 10
DH Đế Vương Ánh Sáng 1

 

  ​ VIP 6 : 10.001.000 - 15.000.000 Xu

 Quà Vip 6

 VIP6_33y85uss76ra

Vật Phẩm Số Lượng
Túi Cờ Trung Cấp 20
Túi Cờ Cao Cấp 20
1000 Hoàng Kim B.Thạch 10
1000 Long Hồn C.Đại 5
Túi Dấu Đỏ Hào Hoa 5
Thủ Vệ Bóng Đêm 1

 

 

 ​ VIP 7 : 15.001.000 - 30.000.000 Xu

 Quà Vip 7

 VIP7_2hxvv3ruy4

Vật Phẩm Số Lượng
Túi Cờ Trung Cấp 20
Túi Cờ Cao Cấp 20
1000 Hoàng Kim B.Thạch 20
1000 Long Hồn C.Đại 10
Túi Dấu Đỏ Hào Hoa 10
DH Sức Mạnh Siêu Nhiên 1

 

 ​ VIP 8 : 30.001.000 - 50.000.000 Xu

 Quà Vip 8

 VIP8_tnaqgbca7f

Vật Phẩm Số Lượng
1000 Hoàng Kim B.Thạch 30
1000 Long Hồn C.Đại 10
Túi Mảnh Trái Thức Tỉnh 100
Túi B.Thạch 11 1
Túi T.Thạch Bậc 2 1
Báu Vật 180 The Rocks 6

 

 ​ VIP 9 : 50.001.000 - 70.000.000 Xu

 Quà Vip 9

 VIP9_rcprydbnv5u

Vật Phẩm Số Lượng
1000 Hoàng Kim B.Thạch 40
1000 Long Hồn C.Đại 20
Túi Mảnh Trái Thức Tỉnh 200
Túi B.Thạch 12 1
Túi T.Thạch Bậc 3 1
Báu Vật 180 The Rocks 6

 

  ​ VIP 10 : 70.001.000 - 100.000.000 Xu

 Quà Vip 10

 VIP10_f2rkxpn2

Vật Phẩm Số Lượng
1000 Hoàng Kim B.Thạch 50
1000 Long Hồn C.Đại 20
Túi Mảnh Trái Thức Tỉnh 300
Túi B.Thạch 12 3
Túi T.Thạch Bậc 3 3
Báu Vật 180 The Rocks 6
Tải client Tải APK Nạp thẻ Giftcode Fanpage Top